Broar - Massor med bra om Broar

Snedkabelbro

Världens längsta Snedkabelbro

En snedkabelbro är en modern variant med den mer välkända hängbron och en snedkabelbro tillåter långa spann men inte lika långa som en hängbro. Till skillnad från en hängbro kan snedkabelbron ha en pylon som håller upp hela vägbanan på båda sidor om snedkabelbron.

Snedkabelbroars konstruktion

En snedkabelbro är uppbyggd av en balkbro som ligger på två eller flera stöd och mellan stöden hålls balkbron upp av sneda kablar från en eller flera pyloner. Snedkabelbroar påminner om hängbroar genom sina två håla pyloner med stag som går ner. På snedkabelbron går dock flera stag ner från pylonens topp till olika ställen på brons vägbana.

Världens längsta Snedkabelbro

Världens längsta snedkabelbron är Sutong Bridge över Yangtze i Kina med sitt spann på 1088 m och med den totala brolängden av 8206 m. Denna långa snedkabelbro stod färdig för trafik den 30 juni 2008.

En mycket välkänd och vacker snedkabelbro är den franska Millaubron som består av hela sju pyloner.Sveriges längsta Snedkabelbro

Sveriges längsta Snedkabelbro

Den längsta snedkabelbron i Sverige är Öresundsbro med ett största spann av 490 m och pyloner som sträcker sig 203 m upp i luften. Totalt är Öresundsbron 7845 m lång.

En annan välkänd lång snedkabelbron är Tjörnbron med sina 386 m som fick ersätta den påseglande gamla Tjörnbron som var en bågbro.

Den första större snedkabelbron i världen var den svenska Strömsundsbron som byggdes klart 1956