Broar - Massor med bra om Broar

Hängbro

Höga Kusten-bron är Sveriges längsta hängbro

En hängbro är den typen av bro som kan erhålla de största spännvidderna av alla broar och det finns hängbroar som seriöst projekteras med spännvidder både på tre och fyra kilometer. Det är lätt för en lekman att blanda ihop en hängbro med en snedkabelbro men skillnaden är att mellan en hängbros båda pyloner hänger en grov vajer eller kabel ned men i en snedkabelbro går alla vajrarna ned från pylonen till vägbanan.

Den stora fördelen med en hängbro är att den klara stora spann men detta gör också hängbro mycket känslig för påkänningar och i värsta falla inducerande svängningar som kan få bron att rasa vilket hände med Tacoma Narrows Bridge i USA som med sitt spann på 853 meter blev klar 1940 och rasade några månader senare.


Golden Gate är en mycket känd hängbro

Se när hängbron Tacoma Bridge rasar

Hängbroars konstruktion

En hängbro är en bro som hålls upp av mycket grova stålvajrar som går från en pylon till en annan. I dessa kablar fästs vertikala kablar som lägger upp vägbanan med jämna mellanrum.

De större hängbroarna är alltid tillverkade av stålbalkar med pyloner av betong. Det första hängbroarna och små hängbroar är kan vara tillverkade av rep av konstfiber eller hampa men även av sega tunnare växter som t.ex. bambu.Världens längsta Hängbro

Akashi Kaikyo bron är världens längsta Hängbro

Akashi Kaikyo-bron är världens längsta hängbro med sitt spann på 1990 m och blev färdigställs 1998.

Hängbron över Stora Bält i Danmark som också är världens näst längsta hängbro med sitt spann på hela 1624 m och totala brolängd av 6790 m blev också färdigställd 1998.

Sveriges längsta Hängbro

Den längsta hängbron i Sverige är Höga Kusten-bron med sitt spann på 1210 m och färdigställdes 1997.

Världens mest kända hängbro

Den mest kända hängbron för västerlänningar är Golden Gate-bron i San Francisco i USA.