Broar - Massor med bra om Broar

Bågbro

Svienesundsbron är Sveriges längsta Bågbro

En bågbro används ofta över raviner eller floder med inte alltför stora brospann. Det finns två typer av bågbroar:

  • Lågbro där vägbanan är under bågen i bågbron.
  • Högbro där vägbanan går över bågen i bågbron.

Gemensamt för båda typerna av bågbroar är att bågarnas ändar är de som primärt håller upp hela bågbron. De tidigare bågbroarna hade alltid vägbanan ovanpå bågen och liknar mycket den klassiska valvbron med undantaget att bron inte var homogen.

Bågbro - lågbro

En bågbro av lågbrosmodell lämpar sig bra när höjden under bron är liten och när omgivande land är berg.

Bågbro - Högbro

En bågbro av högbromodell har flera fördelar eftersom det uppstår endast tryckkrafter i konstruktionen vilket lämpade sig bra för de gammal murade bågbroarna. Cement har liksom oarmerad betong begränsade möjligheter att ta upp dragpåkänning.Bågbroars konstruktion

Alla moderna bågbroar är tillverkade i stål med vägbanor av betong.

Vägbanan i en bågbro hålls upp mestadels av vertikala krafter i stöden mellan bågen och vägbanan. Därför är det bästa att konstruera båden så att den ansluter vinkelrätt ner mot ett fast material som t.ex. ett berg.

Andra användningar av bågbroarnas konstruktion

Den klassisa bågbrons form och konstruktion används i andra byggnadssammanhang än just för bågbroar. Den vackra bågen används bland annat i för stora takkonstruktioner som t.ex. stora hallar.

Bågarna kan antingen vara tillverkade av stora stålrör, homogen betong eller som fackverk.

Världens längsta bågbro

Från 2015 har Sheikh Rashid bin Saeed Crossing titeln Världens Längsta Bågbro

Sheikh Rashid bin Saeed Crossing är världens längsta bågbro och bågbron finns i Förenade Arabemiraten i Dubai. Denna bågbro började byggas 2008 och blir färdigställd 2015.

Sveriges längsta bågbro

Sveriges i särklass längsta bågbro är Svinesundsbron mellan Sverige och Norge med en längd av på 704 meter med ett brospann på över Svinesundsfjorden är 247 meter. Denna bågbro färdigställdes 2005 och var vid det tillfället världens längsta bågbro.

När den gamla Tjörnbron, Almöbron, byggdes 1960 var den världens längsta bågbro men blev påseglad 1980 av Star Clipper som klippte bron 1980.