Broar - Massor med bra om Broar

Fackverksbro

Queensboro Bridge är en mycket stilig fackverksbro

Fackverksbroar är tillverkade av stänger som sammanfogas till ett gallerverk av stödjande balkar. De allra flesta fackverksbroarna bygga i stål med en självbärande struktur. Det finns två typer av fackverksbroar.

  • Fackverksbro där fackverket ligger över körbanan.
  • Överliggande fackverksbro där vägbanan ligger under fackverket.

Tack vare fackverksbron kunde längre brospann byggas jämfört de tidigare vanliga balkbroarna. Från omkring 1850-talet började fackverksbroarna bli allt mer vanliga tack vare längre spännvidder och mindre materialåtgång.

Fackverksbroars konstruktion

Fackverksbroar byggs både i stål, ofta med bultade stål element, eller i trä. Vägbanan i moderna vägbroar är ofta betong men mer vanligt är att fackverksbroarna används för tågtrafik eftersom de är relativt fula och passar bra där det inte syns.Världens längsta Fackverksbro

Världens längsta Fackverksbro

Världens längsta fackverksbro är Pont de Québec som finns över Saint Lawrence floden och har en längd av 987 m och ett största spann på 549 m. Denna bron är en kombinerad fackverksbro och konsolbro.

En annan lång fackverksbro är den amerikanska Astoris Bridge över Columbia som är totalt 6613 m men spännvidd är på "blygsamma" 375 m.

Sveriges längsta Fackverksbro

I Sverige är fackverksbroar relativt ovanliga, främst på grund av de etetiska men även eftersom de är ganska arbetsintensiva.