Broar - Massor med bra om Broar

Balkbro

London Bridge är en typ av balkbro

En balkbro är en bro där långa horisontella balkar hålls uppe med stöd (ofta vertikala) i varje balkarnas ändar. Den enklaste formen av en balkbro är en balkbron där balken utgörs av ett träd som fällts över en bäck eller å.

De moderna balkbroarna är ofta tillverkade av stålbalkar som håller upp en vägbana av betong, gångväg av trä eller järnvägsspår av stål.

Balkbroars konstruktion

Vägbanorna i en balkbro utsätts för stora påkänningar under böjning. Balkbron gå de vertikala krafterna från balkarna i balkbron ner i de vertikala stöden och fördelas ofta på små ytor under stöden. Denna stora påkänning medför att marken under stöden oftast behöver förstärkas eller förankras i berggrunden.

Samverkande balkbroar

För att förstärka och minska materialåtgången i balkbroar så att inte balkarna ska hålla upp både vägbanorna och lasten från trafiken konstrueras balkbroarna så att vägbanan av betong samverkar med stålbalkarna i bron. Genom att fästa betongvägbanan hårt till de bärande balkarna blir balkbro både lättare och styvare. Detta kan liknas vi en linträbalk som blir betydligt styvare än summan av vare träsegment i balken.Världens längsta Balkbro

Spång

Världens längsta balkbro och bro är Jiaozhou Bay Bridge i Qingdao i Shandong-provinsen i Kina Denna balkbro blev med sina 42.5 km världens längsta bro 2011 och därmed övertog titeln från Balkbron Lake Pontchartrain Causeway som varit världens längsta bro sedan 1956 med sina 38 km.

Sveriges längsta Balkbro

Den längsta balkbro i Sverige är Øresundsbron som är 7.8 km och en del av bron är en snedkabelbro.