Broar - Massor med bra om Broar

Broar

En Vacker Bro

Broar är mänskligt skapade byggnader som används för att människor, djur eller gods ska lättare kunna passera. De vanligaste ändamålen för broar är gångbroar, järnvägsbroar och vägbroar men även det finna även broar för båtar, s.k. akvedukter.

En bro används för att förenkla passage över t.ex. vattendrag, djupa raviner eller en dal.

Definition på bro

Enligt vägverket definieras en bro som fasta konstruktioner där det längsta spannet på bron har en längd av mer än 2 meter. Detta betyder att om t.ex. en bil kan köra under är det en bro.Brotyper

Det finns ett par olika huvudtyper av broar och många längre broar innehåller två eller flera av dessa brotyper. De vanligaste förekommande brotyperna är:

Bild på Broar

Varianter på bro

Akvedukten - Acueducto Segovia

Det finns konstruktioner som liknar broar eller används som en bro men ändå inte är definierade som broar Dessa broliknande byggnader är:

Världens och Sveriges broar

De byggs broar hela tiden över världen och ofta är målet för sittande makthavare att sätta sitt avtryck i historien genom att bygga den största bron, högsta bron eller på annat sätt låta bygga en spektakulär bor. Några intressanta broar kan du hitta och titta på här: